Hij komt, hij komt….

Psst, heb je het al gehoord?

Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij op zondag 26 november aanstaande weer bij ons op bezoek komt. De kinderen (groep 4  t/m 9 jaar) zullen zoals gebruikelijk eerst de training volgen op zondag.

De Sint zal om omstreeks 10:00 uur bij ons aankomen.

Ouders en grootouders zijn ook van harte welkom.

Tot dan!

Piet & Sint

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 NOVEMBER 2017

Beste Sporters van D.O.S

Hierbij nodigen wij een ieder uit voor een algemene ledenvergadering op donderdag 30 november om 20.00 uur (locatie: Spinnerij eigen trainingsaccommodatie) 

Zoals bij de opening van onze nieuwe locatie is gemeld willen we als bestuur ons verder professionaliseren.

Bij deze professionalisering past ook een nieuwe koers en structuur (sportief, maatschappelijk en sociaal betrokken).

Het huidige bestuur heeft met elkaar gesproken. Uit deze gesprekken is gebleken dat twee van de vijf bestuursleden haar bestuurszetel vacant stellen.

Chris zal zich voornamelijk blijven bezig houden met de training. Jan heeft aangegeven dat hij onvoldoende tijd ervaart om zijn bestuurswerkzaamheden volwaardig te kunnen invullen.

Er zijn hierdoor twee bestuurszetels vacant.

Het huidige bestuur is vandaar op zoek naar twee nieuwe bestuursleden welke het “gedachtengoed van DOS onderschrijven, zijnde persoonlijk, maatschappelijk betrokken, sportief en sociaal betrokken bij een ieder”.

De kandidaten beschikken bij voorkeur over de volgende competenties:

 1. Heeft ervaring met marketing,  PR, sponsoring en maatschappelijke participatie;
 2. Heeft organisatietalent en weet een ieder te inspireren en te motiveren voor sociaal maatschappelijke initiatieven;
 3. Kan de vereniging vertegenwoordigen in gemeentelijk en/of anderszins maatschappelijke projecten.

Belangstellenden vragen wij voor 23 november 2017 schriftelijk en gemotiveerd te reageren naar Hilbrand (mail: hilria@home.nl). Mocht je geïnteresseerd zijn maar je twijfelt nog? Bel of mail gerust een van de huidige bestuursleden.

Mochten er meer dan twee belangstellenden zijn dan zal het huidige bestuur in gesprek gaan met de belangstellenden om te komen tot een voordracht.

AGENDA
De agendapunten zullen zijn:

 1. Benoeming en voordracht nieuwe bestuursleden
 2. Financiën 2017 met prognose komende jaren (incl investering)
  • Contributie
  • Investeringen
  • Vrienden van DOS
 3. Algemene voorwaarden (bekrachtigen) incl aanmeldprocedure en afmelding (lars) en aansprakelijkheid
 4. Sociaal / maatschappelijke activiteiten in de wijk (inventarisatie diverse wensen en keuzes)
 5. Activiteiten binnen de vereniging (sluiten deze nog aan of vragen deze bijstelling)
 6. Sportief en technisch
  • Trainingstijden
  • Trainingsprogramma’s beschrijven
  • Trainerscapaciteit
 7. Rondvraag

VRIENDEN VAN DOS

Beste leden en relaties (ofwel: vrienden van DOS),

Afgelopen maanden hebben we gezamenlijk hard gewerkt aan onze nieuwe bokstempel. Wij hebben veel steun van vele leden en relaties ontvangen. Zowel in fysieke bijdrage als vanuit financieel oogpunt.

Wij, als bestuur, zijn een ieder erg erkentelijk en het geeft ons de moed en vertrouwen om samen met jullie verder te bouwen aan “onze” boksvereniging DOS. Een vereniging waarbij een ieder vanuit zijn eigen identiteit zijn of haar sportieve mogelijkheden benut.

Tevens zijn we maatschappelijk actief, niet alleen voor onze leden, te denken aan Sinterklaas, Nieuwjaarsborrel, BBQ, maar ook in Enschede. Daarbij werken we samen met meerdere sociaal maatschappelijk gedreven organisaties. Dit is ook de verbinding en kracht van onze samenwerking met de Spinnerij.

Voor al deze sportieve en maatschappelijke activiteiten vragen wij leden om een financieel bijdrage (waarbij wij rekening houden met de financiële draagkracht). Zo zullen we een financieel bijdrage vragen van onze leden voor bijvoorbeeld Sinterklaas viering voor onze jeugdige leden, de nieuwjaarsborrel etc. Maar ook voor de aanschaf en onderhoud van materiaal en onze locatie.

Voor donaties, giften, sponsoring maar ook voor de bijdrage aan sociaal maatschappelijke activiteiten hebben wij een rekening geopend:

Vrienden van DOS
NL 18 RABO 0320741095

Op deze rekening zal vanzelfsprekend ook door het bestuur periodiek een afdracht plaats vinden om samen te investeren in de maatschappelijk en sociale activiteiten.

Wij vertrouwen op een mooie toekomst waarbij we op een menselijke en waardige wijze sportief een bijdrage leveren aan onze eigen vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid.

Namens het bestuur van DOS Boks- en Conditievereniging,

Hilbrand, Ria, Chris, Jan en Benno

START TRAININGEN SEIZOEN 2017 – 2018

Het seizoen 2017 – 2018 begint voor:

 • Volwassenen op maandag 4 september 2017
 • Jeugd op zondag 17 september 2017

De trainingen zullen plaatsvinden op onze nieuwe locatie:

Spinnerij Oosterveld
Richtersbleek -Zandvoort 10
7521 BE Enschede

Tevens  gaan de jeugdtrainingen op zondag opgesplitst worden:

 • Leeftijd 4 t/m 9 jaar van 10:00 tot 11:00 uur
 • Leeftijd van 10 t/m 15 van 11:00 tot 12:00 uur

Nieuwe Trainings Locatie | BBQ | Zomer training Rutbeek | Verhuizing

Wij zijn verheugd jullie te kunnen mededelen dat wij er in geslaagd zijn een nieuwe locatie te hebben gevonden. Met ingang van 1 september 2017 zullen we onze training houden bij Spinnerij Oosterveld.

Voor een impressie verwijzen wij jullie naar de website: www.spinnerijoosterveld.nl
De komende weken zullen wij jullie nader informeren over onze accommodatie, adres en parkeergelegenheid.

Na ruim 50 jaar moeten wij helaas met gemengde gevoelens afscheid nemen van onze accommodatie aan de Jupiterstraat. Voor velen is dit een emotionele stap.
We zullen vandaar onze laatste training aan de Jupiterstraat op donderdag 20 juli ook op gepaste wijze afsluiten. Naast dat we deze training met zijn allen willen gaan verhuizen (wij vragen hierbij jullie hulp) zullen we onder het genot van een hapje en drankje afscheid nemen van onze locatie aan de Jupiterstraat.

Vanwege de verhuizing naar onze nieuwe locatie, de daarbij horende werkzaamheden en kosten gaat de jaarlijkse BBQ niet door.
Als bestuur hebben we besloten om in september (datum zal nader nog bekend worden gemaakt) ons nieuwe onderkomen op een feestelijke wijze te openen. Hierbij worden alle leden, families en partners uitgenodigd.

In de zomervakantie zal zoals gebruikelijk de training op woensdag om 19.30 uur vanaf het Rutbeek plaats vinden. De eerste training is woensdag 26 juli.

De Boksschool van Enschede en omstreken