Gemeenteraad stemt in met voorstel tekorten zwembaden en sportaccommodaties

Maandag 27 juni 2016, heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om de structurele tekorten van € 990.000,- op de sportaccommodaties en de zwembaden structureel op te lossen. Hierbij is een amendement aangenomen om De Brug te sluiten per 1 januari 2018 (een half jaar later dan in het voorstel) waarbij het uitgewerkte plan voor een nieuwe visie op zwemwater voor november 2017 gereed moet zijn.

Verder zijn er geen wijzigingen in het voorstel dat eerder gedeeld is met DOS Boks- en Conditievereniging.

Met de verenigingen of andere betrokkenen waarvoor het besluit consequenties heeft worden afspraken gemaakt om o.a. te zoeken naar alternatieven. Hierbij gaat het om gebruikers van De Brug, de 6 gymzalen die afgestoten worden en het opzetten van themahallen. Daarnaast is met de FEV afgesproken samen met voetbalverenigingen invulling te geven aan de opdracht om € 100.000,- te besparen op voetbalvelden en hiermee aan een kwaliteitsimpuls voor het voetbal.

Raadsvoorstel ( zie tabel blz. 4 in de bijlage voor overzicht besparingsmaatregelen) en het amendement:
Raadsvoorstel taakstelling Sportaccommodaties en zwembaden 1600050475

Sluiting trainingslocatie Jupiterstraat van de baan (voor nu)

Goed nieuws voor Dos Boks En Conditievereniging:

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving hieronder heeft gemeente Enschede besloten om het gymlokaal aan de Jupiterstraat nog een jaar aan te houden voor het school- en sportgebruik, in het seizoen 2016-2017 kan er regulier gebruik worden gemaakt van het gymlokaal.

dos vs gemeente enschedeDat betekent echter wel dat we ons wel zullen moeten oriënteren op vervolg stappen. Ons gymlokaal zou voor dit jaar meegenomen worden in de bezuinigingsmaatregelen van de gemeente. Voor volgend jaar betekent dit dus dat de gemeente alsnog het gymlokaal gaat afstoten en dat het gymlokaal terug gegeven gaat worden aan vastgoed. Er is dan geen sport gebruik, via de gemeente, meer mogelijk in het gymlokaal.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Nieuwe regels Full Contact Vechtsporten gelden niet voor Boksbond

Donderdag 5 maart is een rapport verschenen onder de titel “Eindrapportage regulering full contact vechtsporten” met de subtitel “Regulering vechtsport is samenspel”. In dit rapport worden voorstellen gedaan om de specifieke vechtsporten veiliger te maken. Onder de term ‘full contact vechtsporten’ worden in dit kader alle  varianten bedoeld met als belangrijkste Kickboksen, Muay Thai en Mixed Martial Arts. Onder de aanbieders van full contact vechtsporten worden vechtsportscholen, dojo’s e.d. verstaan.

De Boksbond heeft kennis genomen van de inhoud van het rapport. NOC*NSF heeft verklaard dat de Boksbond niet bij het onderzoek betrokken is geweest omdat de bokssport niet onder deze nieuwe regels valt wanneer deze verder zijn uitgewerkt. Sommige media hebben ten onrechte aangenomen dat dit rapport betrekking zou hebben op de reguliere bokssport.

logo-boksbond

In het rapport wordt gesproken over een ‘sporttak en sportbond overstijgend’ wedstrijdboekje zodat er een betere controle is op medische aspecten (startverboden), tuchtrechtelijke sancties en wedstrijdervaring. De Boksbond heeft al eerder verklaard grote waarde te hechten aan de komst van een dergelijk wedstrijdboekje en zal daar graag aan meerwerken.

Voor de volledige publicatie klik hier.

Broekhuis & Clubbonus

Draag jij DOS Boks- en Conditievereniging graag een warm hart toe? Dan kun je ons steunen! Samen met de Broekhuisgroep zijn we overeengekomen dat zij een clubbonus in onze kas storten wanneer iedereen, die DOS Boks- en Conditievereniging een warm hart toedraagt, bij Broekhuis een auto koopt, laat onderhouden of schade laat herstellen. Dit kan oplopen tot € 150,00 per keer voor DOS Boks- en Conditievereniging.

Broekhuis-flyer 2

Hoe dit werkt en onder welke voorwaarden kun je hier lezen. Doe mee en steun ons, ook voor niet leden.

Nieuwsbrief Nederlandse Boksbond september 2014

In de Nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan inhoudelijke mededelingen over de visie van het bestuur, contributies reglementen en allerlei beleidsvoornemens van de Nederlandse Boksbond. Alle actualiteit over het verloop van toernooien, wedstrijden, uitslagen en allerlei andere zaken zullen dagelijks worden bijgehouden op de website van de boksbond.

IN DEZE EDITIE

  • Wethouder Visser neemt ambitieus stimuleringsplan in ontvangst
  • Wie volgt?
  • Bestuursactiviteiten

Organisatietalent gezocht!
Wie o wie ontfermt zich over de organisatie van het Nederlands kampioenschap voor studenten?
Aanmelden via deze link.

Kandidaten gezocht!
De commissie Wedstrijden en Evenementen (WenE) zoekt kandidaten. Neem contact met ons op.

Voor de volledig versie van de Nieuwsbrief september 2014 klik hier.

Military Loop 2014

Op 12 oktober vindt de jaarlijkse DOS Boks- en Conditievereniging  Military loop weer plaats.

Wil je meedoen en ben je lid van onze vereniging dan kun je je op deze datum om 09:30 uur melden aan de Dirk Paperstraat 5 te Boekelo.

In verband met de Military loop is er zondagmorgen geen training voor de jeugd. military_logo_2014

 

De Boksschool van Enschede en omstreken