VRIENDEN VAN DOS

Beste leden en relaties (ofwel: vrienden van DOS),

Afgelopen maanden hebben we gezamenlijk hard gewerkt aan onze nieuwe bokstempel. Wij hebben veel steun van vele leden en relaties ontvangen. Zowel in fysieke bijdrage als vanuit financieel oogpunt.

Wij, als bestuur, zijn een ieder erg erkentelijk en het geeft ons de moed en vertrouwen om samen met jullie verder te bouwen aan “onze” boksvereniging DOS. Een vereniging waarbij een ieder vanuit zijn eigen identiteit zijn of haar sportieve mogelijkheden benut.

Tevens zijn we maatschappelijk actief, niet alleen voor onze leden, te denken aan Sinterklaas, Nieuwjaarsborrel, BBQ, maar ook in Enschede. Daarbij werken we samen met meerdere sociaal maatschappelijk gedreven organisaties. Dit is ook de verbinding en kracht van onze samenwerking met de Spinnerij.

Voor al deze sportieve en maatschappelijke activiteiten vragen wij leden om een financieel bijdrage (waarbij wij rekening houden met de financiële draagkracht). Zo zullen we een financieel bijdrage vragen van onze leden voor bijvoorbeeld Sinterklaas viering voor onze jeugdige leden, de nieuwjaarsborrel etc. Maar ook voor de aanschaf en onderhoud van materiaal en onze locatie.

Voor donaties, giften, sponsoring maar ook voor de bijdrage aan sociaal maatschappelijke activiteiten hebben wij een rekening geopend:

Vrienden van DOS
NL 18 RABO 0320741095

Op deze rekening zal vanzelfsprekend ook door het bestuur periodiek een afdracht plaats vinden om samen te investeren in de maatschappelijk en sociale activiteiten.

Wij vertrouwen op een mooie toekomst waarbij we op een menselijke en waardige wijze sportief een bijdrage leveren aan onze eigen vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid.

Namens het bestuur van DOS Boks- en Conditievereniging,

Hilbrand, Ria, Chris, Jan en Benno

START TRAININGEN SEIZOEN 2017 – 2018

Het seizoen 2017 – 2018 begint voor:

  • Volwassenen op maandag 4 september 2017
  • Jeugd op zondag 17 september 2017

De trainingen zullen plaatsvinden op onze nieuwe locatie:

Spinnerij Oosterveld
Richtersbleek -Zandvoort 10
7521 BE Enschede

Tevens  gaan de jeugdtrainingen op zondag opgesplitst worden:

  • Leeftijd 4 t/m 9 jaar van 10:00 tot 11:00 uur
  • Leeftijd van 10 t/m 15 van 11:00 tot 12:00 uur

Nieuwe Trainings Locatie | BBQ | Zomer training Rutbeek | Verhuizing

Wij zijn verheugd jullie te kunnen mededelen dat wij er in geslaagd zijn een nieuwe locatie te hebben gevonden. Met ingang van 1 september 2017 zullen we onze training houden bij Spinnerij Oosterveld.

Voor een impressie verwijzen wij jullie naar de website: www.spinnerijoosterveld.nl
De komende weken zullen wij jullie nader informeren over onze accommodatie, adres en parkeergelegenheid.

Na ruim 50 jaar moeten wij helaas met gemengde gevoelens afscheid nemen van onze accommodatie aan de Jupiterstraat. Voor velen is dit een emotionele stap.
We zullen vandaar onze laatste training aan de Jupiterstraat op donderdag 20 juli ook op gepaste wijze afsluiten. Naast dat we deze training met zijn allen willen gaan verhuizen (wij vragen hierbij jullie hulp) zullen we onder het genot van een hapje en drankje afscheid nemen van onze locatie aan de Jupiterstraat.

Vanwege de verhuizing naar onze nieuwe locatie, de daarbij horende werkzaamheden en kosten gaat de jaarlijkse BBQ niet door.
Als bestuur hebben we besloten om in september (datum zal nader nog bekend worden gemaakt) ons nieuwe onderkomen op een feestelijke wijze te openen. Hierbij worden alle leden, families en partners uitgenodigd.

In de zomervakantie zal zoals gebruikelijk de training op woensdag om 19.30 uur vanaf het Rutbeek plaats vinden. De eerste training is woensdag 26 juli.

VACATURE TRAINER

Boks- en Conditievereniging DOS is op zoek naar een enthousiaste en stimulerende train(st)er.

De Boksverenging bestaat uit gemiddeld 125 leden, variërend in leeftijd en geslacht.

Het team trainers bestaande uit Hilbrand Bos, Chris Woudstra en Ria Bos zijn op zoek naar versterking waarbij samen verder gebouwd zal worden aan het ontwikkeling van ons trainingsaanbod (zowel boksen als conditioneel).

Naast de reguliere trainingen op maandag (20.00 – 22.00 uur), dinsdag (19.00 – 20.00 uur), donderdag (20.00 – 22.00 uur) en zondag “jeugd” (10.00 – 11.30 uur), heeft de vereniging de laatste jaren vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid veelvuldig vragen ontvangen over maatschappelijke en wijkgerichte activiteiten op het gebied van gezondheid, gedrag en welzijn. Zo geven wij op verzoek clinics.

Om deze ambitie vorm te geven en de continuïteit van onze trainersteam te borgen zijn we op zoek naar een train(st)er.

Wij vragen:

  • Een train(st)er die complementeer is aan ons team trainers, waarbij de voorkeur uitgaat naar een bewegingsagoog of vergelijkbare opleiding
  • Die professioneel en op eigen wijze inbreng heeft in ons trainingsaanbod
  • Die onze leden weet te inspireren binnen ieders vermogen zijn of haar mogelijkheden te benutten

Wij bieden:

  • Naast een gezellige en sportieve vereniging een passende onkostenvergoeding incl. trainingsspullen.

Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met Hilbrand Bos, hilria@home.nl of Benno Pereboom bennopereboom@ziggo.nl

Update voortbestaan trainingslocatie Jupiterstraat

Zoals op 17 juni 2016 al gemeld op deze website heeft de gemeente Enschede destijds besloten om uitstel te geven op het sluiten van een aantal sportlocaties in haar gemeente, waaronder de trainingslocatie van onze vereniging.

gymlokaal aan de Jupiterstraat  in het seizoen 2016-2017 regulier gebruikt worden als gymlokaal.

Tot op heden is er door de gemeente Enschede nog geen besluit genomen over de verdere ontwikkelingen.

Het bestuur van Dos Boks En Conditievereniging heeft regelmatig contact en overleg met de gemeente, maar tot dusver is daar nog niet iets concreets uit voortgekomen.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

 

De Boksschool van Enschede en omstreken