Categorie archief: Mededelingen

100 JAAR VAN HEEKPARK

Stoer eten in het park?
Film in het park?
Sporten in het park?

Dat kan allemaal op 26 mei 2018.

Dit jaar bestaat het van Heekpark 100 jaar en dat wordt gevierd met allerlei sport- en spelactiviteiten. Er is van alles te doen: tennis, golf, frisbee, voetbal, korfbal, boksen, jeu de boules. Maar je kunt ook springen op de springkussens, proefjes doen bij Science on Tour en Pre-U Junior, voetballen bij de sutu muur en kijken bij de roofvogelshow.

DOS Boks- en Conditievereniging zal clinics en demonstraties verzorgen.

Sporten in het park:
12.00 tot 16.00 uur
Je kunt mee doen aan clinics, er zijn diverse
sportactiviteiten en demonstraties.
Kom kijken en doe vooral mee; er is voor jong
en oud van alles te doen.

Legenda 100 jaar van Heekpark

 

BOKSVERENIGING DOS GAAT OOK VOOR VEILIGHEID

Sinds eind 2017 beschikken we over een nieuwe vloer. De oude vloer voldeed niet aan de wensen van onze vereniging.

Hiertoe is besloten om een nieuwe vloer aan te schaffen. Met behulp van onze eigen leden is de vloer gelegd.

De vloer is mogelijk gemaakt door onze sponsor  http://www.zorgeloosimporteren.nl/ Autoimport Advies.

Hartelijk dank namens het bestuur van DOS Boks- en Conditievereniging voor alle inzet en betrokkenheid.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 NOVEMBER 2017

Beste Sporters van D.O.S

Hierbij nodigen wij een ieder uit voor een algemene ledenvergadering op donderdag 30 november om 20.00 uur (locatie: Spinnerij eigen trainingsaccommodatie) 

Zoals bij de opening van onze nieuwe locatie is gemeld willen we als bestuur ons verder professionaliseren.

Bij deze professionalisering past ook een nieuwe koers en structuur (sportief, maatschappelijk en sociaal betrokken).

Het huidige bestuur heeft met elkaar gesproken. Uit deze gesprekken is gebleken dat twee van de vijf bestuursleden haar bestuurszetel vacant stellen.

Chris zal zich voornamelijk blijven bezig houden met de training. Jan heeft aangegeven dat hij onvoldoende tijd ervaart om zijn bestuurswerkzaamheden volwaardig te kunnen invullen.

Er zijn hierdoor twee bestuurszetels vacant.

Het huidige bestuur is vandaar op zoek naar twee nieuwe bestuursleden welke het “gedachtengoed van DOS onderschrijven, zijnde persoonlijk, maatschappelijk betrokken, sportief en sociaal betrokken bij een ieder”.

De kandidaten beschikken bij voorkeur over de volgende competenties:

 1. Heeft ervaring met marketing,  PR, sponsoring en maatschappelijke participatie;
 2. Heeft organisatietalent en weet een ieder te inspireren en te motiveren voor sociaal maatschappelijke initiatieven;
 3. Kan de vereniging vertegenwoordigen in gemeentelijk en/of anderszins maatschappelijke projecten.

Belangstellenden vragen wij voor 23 november 2017 schriftelijk en gemotiveerd te reageren naar Hilbrand (mail: hilria@home.nl). Mocht je geïnteresseerd zijn maar je twijfelt nog? Bel of mail gerust een van de huidige bestuursleden.

Mochten er meer dan twee belangstellenden zijn dan zal het huidige bestuur in gesprek gaan met de belangstellenden om te komen tot een voordracht.

AGENDA
De agendapunten zullen zijn:

 1. Benoeming en voordracht nieuwe bestuursleden
 2. Financiën 2017 met prognose komende jaren (incl investering)
  • Contributie
  • Investeringen
  • Vrienden van DOS
 3. Algemene voorwaarden (bekrachtigen) incl aanmeldprocedure en afmelding (lars) en aansprakelijkheid
 4. Sociaal / maatschappelijke activiteiten in de wijk (inventarisatie diverse wensen en keuzes)
 5. Activiteiten binnen de vereniging (sluiten deze nog aan of vragen deze bijstelling)
 6. Sportief en technisch
  • Trainingstijden
  • Trainingsprogramma’s beschrijven
  • Trainerscapaciteit
 7. Rondvraag

VRIENDEN VAN DOS

Beste leden en relaties (ofwel: vrienden van DOS),

Afgelopen maanden hebben we gezamenlijk hard gewerkt aan onze nieuwe bokstempel. Wij hebben veel steun van vele leden en relaties ontvangen. Zowel in fysieke bijdrage als vanuit financieel oogpunt.

Wij, als bestuur, zijn een ieder erg erkentelijk en het geeft ons de moed en vertrouwen om samen met jullie verder te bouwen aan “onze” boksvereniging DOS. Een vereniging waarbij een ieder vanuit zijn eigen identiteit zijn of haar sportieve mogelijkheden benut.

Tevens zijn we maatschappelijk actief, niet alleen voor onze leden, te denken aan Sinterklaas, Nieuwjaarsborrel, BBQ, maar ook in Enschede. Daarbij werken we samen met meerdere sociaal maatschappelijk gedreven organisaties. Dit is ook de verbinding en kracht van onze samenwerking met de Spinnerij.

Voor al deze sportieve en maatschappelijke activiteiten vragen wij leden om een financieel bijdrage (waarbij wij rekening houden met de financiële draagkracht). Zo zullen we een financieel bijdrage vragen van onze leden voor bijvoorbeeld Sinterklaas viering voor onze jeugdige leden, de nieuwjaarsborrel etc. Maar ook voor de aanschaf en onderhoud van materiaal en onze locatie.

Voor donaties, giften, sponsoring maar ook voor de bijdrage aan sociaal maatschappelijke activiteiten hebben wij een rekening geopend:

Vrienden van DOS
NL 18 RABO 0320741095

Op deze rekening zal vanzelfsprekend ook door het bestuur periodiek een afdracht plaats vinden om samen te investeren in de maatschappelijk en sociale activiteiten.

Wij vertrouwen op een mooie toekomst waarbij we op een menselijke en waardige wijze sportief een bijdrage leveren aan onze eigen vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid.

Namens het bestuur van DOS Boks- en Conditievereniging,

Hilbrand, Ria, Chris, Jan en Benno

START TRAININGEN SEIZOEN 2017 – 2018

Het seizoen 2017 – 2018 begint voor:

 • Volwassenen op maandag 4 september 2017
 • Jeugd op zondag 17 september 2017

De trainingen zullen plaatsvinden op onze nieuwe locatie:

Spinnerij Oosterveld
Richtersbleek -Zandvoort 10
7521 BE Enschede

Tevens  gaan de jeugdtrainingen op zondag opgesplitst worden:

 • Leeftijd 4 t/m 9 jaar van 10:00 tot 11:00 uur
 • Leeftijd van 10 t/m 15 van 11:00 tot 12:00 uur

Nieuwe Trainings Locatie | BBQ | Zomer training Rutbeek | Verhuizing

Wij zijn verheugd jullie te kunnen mededelen dat wij er in geslaagd zijn een nieuwe locatie te hebben gevonden. Met ingang van 1 september 2017 zullen we onze training houden bij Spinnerij Oosterveld.

Voor een impressie verwijzen wij jullie naar de website: www.spinnerijoosterveld.nl
De komende weken zullen wij jullie nader informeren over onze accommodatie, adres en parkeergelegenheid.

Na ruim 50 jaar moeten wij helaas met gemengde gevoelens afscheid nemen van onze accommodatie aan de Jupiterstraat. Voor velen is dit een emotionele stap.
We zullen vandaar onze laatste training aan de Jupiterstraat op donderdag 20 juli ook op gepaste wijze afsluiten. Naast dat we deze training met zijn allen willen gaan verhuizen (wij vragen hierbij jullie hulp) zullen we onder het genot van een hapje en drankje afscheid nemen van onze locatie aan de Jupiterstraat.

Vanwege de verhuizing naar onze nieuwe locatie, de daarbij horende werkzaamheden en kosten gaat de jaarlijkse BBQ niet door.
Als bestuur hebben we besloten om in september (datum zal nader nog bekend worden gemaakt) ons nieuwe onderkomen op een feestelijke wijze te openen. Hierbij worden alle leden, families en partners uitgenodigd.

In de zomervakantie zal zoals gebruikelijk de training op woensdag om 19.30 uur vanaf het Rutbeek plaats vinden. De eerste training is woensdag 26 juli.

Update voortbestaan trainingslocatie Jupiterstraat

Zoals op 17 juni 2016 al gemeld op deze website heeft de gemeente Enschede destijds besloten om uitstel te geven op het sluiten van een aantal sportlocaties in haar gemeente, waaronder de trainingslocatie van onze vereniging.

gymlokaal aan de Jupiterstraat  in het seizoen 2016-2017 regulier gebruikt worden als gymlokaal.

Tot op heden is er door de gemeente Enschede nog geen besluit genomen over de verdere ontwikkelingen.

Het bestuur van Dos Boks En Conditievereniging heeft regelmatig contact en overleg met de gemeente, maar tot dusver is daar nog niet iets concreets uit voortgekomen.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

 

Gemeenteraad stemt in met voorstel tekorten zwembaden en sportaccommodaties

Maandag 27 juni 2016, heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om de structurele tekorten van € 990.000,- op de sportaccommodaties en de zwembaden structureel op te lossen. Hierbij is een amendement aangenomen om De Brug te sluiten per 1 januari 2018 (een half jaar later dan in het voorstel) waarbij het uitgewerkte plan voor een nieuwe visie op zwemwater voor november 2017 gereed moet zijn.

Verder zijn er geen wijzigingen in het voorstel dat eerder gedeeld is met DOS Boks- en Conditievereniging.

Met de verenigingen of andere betrokkenen waarvoor het besluit consequenties heeft worden afspraken gemaakt om o.a. te zoeken naar alternatieven. Hierbij gaat het om gebruikers van De Brug, de 6 gymzalen die afgestoten worden en het opzetten van themahallen. Daarnaast is met de FEV afgesproken samen met voetbalverenigingen invulling te geven aan de opdracht om € 100.000,- te besparen op voetbalvelden en hiermee aan een kwaliteitsimpuls voor het voetbal.

Raadsvoorstel ( zie tabel blz. 4 in de bijlage voor overzicht besparingsmaatregelen) en het amendement:
Raadsvoorstel taakstelling Sportaccommodaties en zwembaden 1600050475

Sluiting trainingslocatie Jupiterstraat van de baan (voor nu)

Goed nieuws voor Dos Boks En Conditievereniging:

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving hieronder heeft gemeente Enschede besloten om het gymlokaal aan de Jupiterstraat nog een jaar aan te houden voor het school- en sportgebruik, in het seizoen 2016-2017 kan er regulier gebruik worden gemaakt van het gymlokaal.

dos vs gemeente enschedeDat betekent echter wel dat we ons wel zullen moeten oriënteren op vervolg stappen. Ons gymlokaal zou voor dit jaar meegenomen worden in de bezuinigingsmaatregelen van de gemeente. Voor volgend jaar betekent dit dus dat de gemeente alsnog het gymlokaal gaat afstoten en dat het gymlokaal terug gegeven gaat worden aan vastgoed. Er is dan geen sport gebruik, via de gemeente, meer mogelijk in het gymlokaal.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur