Nieuwe regels Full Contact Vechtsporten gelden niet voor Boksbond

Donderdag 5 maart is een rapport verschenen onder de titel “Eindrapportage regulering full contact vechtsporten” met de subtitel “Regulering vechtsport is samenspel”. In dit rapport worden voorstellen gedaan om de specifieke vechtsporten veiliger te maken. Onder de term ‘full contact vechtsporten’ worden in dit kader alle  varianten bedoeld met als belangrijkste Kickboksen, Muay Thai en Mixed Martial Arts. Onder de aanbieders van full contact vechtsporten worden vechtsportscholen, dojo’s e.d. verstaan.

De Boksbond heeft kennis genomen van de inhoud van het rapport. NOC*NSF heeft verklaard dat de Boksbond niet bij het onderzoek betrokken is geweest omdat de bokssport niet onder deze nieuwe regels valt wanneer deze verder zijn uitgewerkt. Sommige media hebben ten onrechte aangenomen dat dit rapport betrekking zou hebben op de reguliere bokssport.

logo-boksbond

In het rapport wordt gesproken over een ‘sporttak en sportbond overstijgend’ wedstrijdboekje zodat er een betere controle is op medische aspecten (startverboden), tuchtrechtelijke sancties en wedstrijdervaring. De Boksbond heeft al eerder verklaard grote waarde te hechten aan de komst van een dergelijk wedstrijdboekje en zal daar graag aan meerwerken.

Voor de volledige publicatie klik hier.