ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 NOVEMBER 2017

Beste Sporters van D.O.S

Hierbij nodigen wij een ieder uit voor een algemene ledenvergadering op donderdag 30 november om 20.00 uur (locatie: Spinnerij eigen trainingsaccommodatie) 

Zoals bij de opening van onze nieuwe locatie is gemeld willen we als bestuur ons verder professionaliseren.

Bij deze professionalisering past ook een nieuwe koers en structuur (sportief, maatschappelijk en sociaal betrokken).

Het huidige bestuur heeft met elkaar gesproken. Uit deze gesprekken is gebleken dat twee van de vijf bestuursleden haar bestuurszetel vacant stellen.

Chris zal zich voornamelijk blijven bezig houden met de training. Jan heeft aangegeven dat hij onvoldoende tijd ervaart om zijn bestuurswerkzaamheden volwaardig te kunnen invullen.

Er zijn hierdoor twee bestuurszetels vacant.

Het huidige bestuur is vandaar op zoek naar twee nieuwe bestuursleden welke het “gedachtengoed van DOS onderschrijven, zijnde persoonlijk, maatschappelijk betrokken, sportief en sociaal betrokken bij een ieder”.

De kandidaten beschikken bij voorkeur over de volgende competenties:

 1. Heeft ervaring met marketing,  PR, sponsoring en maatschappelijke participatie;
 2. Heeft organisatietalent en weet een ieder te inspireren en te motiveren voor sociaal maatschappelijke initiatieven;
 3. Kan de vereniging vertegenwoordigen in gemeentelijk en/of anderszins maatschappelijke projecten.

Belangstellenden vragen wij voor 23 november 2017 schriftelijk en gemotiveerd te reageren naar Hilbrand (mail: hilria@home.nl). Mocht je geïnteresseerd zijn maar je twijfelt nog? Bel of mail gerust een van de huidige bestuursleden.

Mochten er meer dan twee belangstellenden zijn dan zal het huidige bestuur in gesprek gaan met de belangstellenden om te komen tot een voordracht.

AGENDA
De agendapunten zullen zijn:

 1. Benoeming en voordracht nieuwe bestuursleden
 2. Financiën 2017 met prognose komende jaren (incl investering)
  • Contributie
  • Investeringen
  • Vrienden van DOS
 3. Algemene voorwaarden (bekrachtigen) incl aanmeldprocedure en afmelding (lars) en aansprakelijkheid
 4. Sociaal / maatschappelijke activiteiten in de wijk (inventarisatie diverse wensen en keuzes)
 5. Activiteiten binnen de vereniging (sluiten deze nog aan of vragen deze bijstelling)
 6. Sportief en technisch
  • Trainingstijden
  • Trainingsprogramma’s beschrijven
  • Trainerscapaciteit
 7. Rondvraag