Documentatie / Downloads

Privacy Statement

Download/bekijk: Privacy Statement DOS Boks- en Conditievereniging

Algemene Voorwaarden
Download/Bekijk: Algemene Voorwaarden DOS Boks- en Conditievereniging

Huis- en gedragsregels DOS
Download/Bekijk: Huis- en gedragsregels DOS

VSK Tuchtrecht Geschillenbeslechting
Op en rond onze sportvelden en sportaccommodaties zijn vele mooie sportmomenten te beleven.  Steeds meer mensen gaan sporten en daar mogen we als sport ècht trots op zijn. Maar waar mensen met elkaar omgaan, gebeuren helaas ook minder mooie dingen, waardoor ongewenste situaties ontstaan en ook conflicten. Binnen de sport gaat het dan vooral om  betrokkenheid van spelers/sporters, coaches, trainers, begeleiders, officials, bestuur(sleden),  sportbonden of zelfs supporters en publiek. De beleving is dat niet alle misstanden worden gemeld  of geïdentificeerd zodanig dat er ook wat aan gedaan wordt of kan worden. Deze handreiking is een hulpmiddel om te besluiten tot de juiste vorm van geschillenbeslechting en bevat informatie over de verschillende vormen van geschillenbeslechting.

Download/Bekijk: Handboek geschillenbeslechting in de sport

 

De Boksschool van Enschede en omstreken