Nieuwe Trainings Locatie | BBQ | Zomer training Rutbeek | Verhuizing

Wij zijn verheugd jullie te kunnen mededelen dat wij er in geslaagd zijn een nieuwe locatie te hebben gevonden. Met ingang van 1 september 2017 zullen we onze training houden bij Spinnerij Oosterveld.

Voor een impressie verwijzen wij jullie naar de website: www.spinnerijoosterveld.nl
De komende weken zullen wij jullie nader informeren over onze accommodatie, adres en parkeergelegenheid.

Na ruim 50 jaar moeten wij helaas met gemengde gevoelens afscheid nemen van onze accommodatie aan de Jupiterstraat. Voor velen is dit een emotionele stap.
We zullen vandaar onze laatste training aan de Jupiterstraat op donderdag 20 juli ook op gepaste wijze afsluiten. Naast dat we deze training met zijn allen willen gaan verhuizen (wij vragen hierbij jullie hulp) zullen we onder het genot van een hapje en drankje afscheid nemen van onze locatie aan de Jupiterstraat.

Vanwege de verhuizing naar onze nieuwe locatie, de daarbij horende werkzaamheden en kosten gaat de jaarlijkse BBQ niet door.
Als bestuur hebben we besloten om in september (datum zal nader nog bekend worden gemaakt) ons nieuwe onderkomen op een feestelijke wijze te openen. Hierbij worden alle leden, families en partners uitgenodigd.

In de zomervakantie zal zoals gebruikelijk de training op woensdag om 19.30 uur vanaf het Rutbeek plaats vinden. De eerste training is woensdag 26 juli.

Update voortbestaan trainingslocatie Jupiterstraat

Zoals op 17 juni 2016 al gemeld op deze website heeft de gemeente Enschede destijds besloten om uitstel te geven op het sluiten van een aantal sportlocaties in haar gemeente, waaronder de trainingslocatie van onze vereniging.

gymlokaal aan de Jupiterstraat  in het seizoen 2016-2017 regulier gebruikt worden als gymlokaal.

Tot op heden is er door de gemeente Enschede nog geen besluit genomen over de verdere ontwikkelingen.

Het bestuur van Dos Boks En Conditievereniging heeft regelmatig contact en overleg met de gemeente, maar tot dusver is daar nog niet iets concreets uit voortgekomen.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

 

Gemeenteraad stemt in met voorstel tekorten zwembaden en sportaccommodaties

Maandag 27 juni 2016, heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om de structurele tekorten van € 990.000,- op de sportaccommodaties en de zwembaden structureel op te lossen. Hierbij is een amendement aangenomen om De Brug te sluiten per 1 januari 2018 (een half jaar later dan in het voorstel) waarbij het uitgewerkte plan voor een nieuwe visie op zwemwater voor november 2017 gereed moet zijn.

Verder zijn er geen wijzigingen in het voorstel dat eerder gedeeld is met DOS Boks- en Conditievereniging.

Met de verenigingen of andere betrokkenen waarvoor het besluit consequenties heeft worden afspraken gemaakt om o.a. te zoeken naar alternatieven. Hierbij gaat het om gebruikers van De Brug, de 6 gymzalen die afgestoten worden en het opzetten van themahallen. Daarnaast is met de FEV afgesproken samen met voetbalverenigingen invulling te geven aan de opdracht om € 100.000,- te besparen op voetbalvelden en hiermee aan een kwaliteitsimpuls voor het voetbal.

Raadsvoorstel ( zie tabel blz. 4 in de bijlage voor overzicht besparingsmaatregelen) en het amendement:
Raadsvoorstel taakstelling Sportaccommodaties en zwembaden 1600050475

Sluiting trainingslocatie Jupiterstraat van de baan (voor nu)

Goed nieuws voor Dos Boks En Conditievereniging:

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving hieronder heeft gemeente Enschede besloten om het gymlokaal aan de Jupiterstraat nog een jaar aan te houden voor het school- en sportgebruik, in het seizoen 2016-2017 kan er regulier gebruik worden gemaakt van het gymlokaal.

dos vs gemeente enschedeDat betekent echter wel dat we ons wel zullen moeten oriënteren op vervolg stappen. Ons gymlokaal zou voor dit jaar meegenomen worden in de bezuinigingsmaatregelen van de gemeente. Voor volgend jaar betekent dit dus dat de gemeente alsnog het gymlokaal gaat afstoten en dat het gymlokaal terug gegeven gaat worden aan vastgoed. Er is dan geen sport gebruik, via de gemeente, meer mogelijk in het gymlokaal.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Nieuwe regels Full Contact Vechtsporten gelden niet voor Boksbond

Donderdag 5 maart is een rapport verschenen onder de titel “Eindrapportage regulering full contact vechtsporten” met de subtitel “Regulering vechtsport is samenspel”. In dit rapport worden voorstellen gedaan om de specifieke vechtsporten veiliger te maken. Onder de term ‘full contact vechtsporten’ worden in dit kader alle  varianten bedoeld met als belangrijkste Kickboksen, Muay Thai en Mixed Martial Arts. Onder de aanbieders van full contact vechtsporten worden vechtsportscholen, dojo’s e.d. verstaan.

De Boksbond heeft kennis genomen van de inhoud van het rapport. NOC*NSF heeft verklaard dat de Boksbond niet bij het onderzoek betrokken is geweest omdat de bokssport niet onder deze nieuwe regels valt wanneer deze verder zijn uitgewerkt. Sommige media hebben ten onrechte aangenomen dat dit rapport betrekking zou hebben op de reguliere bokssport.

logo-boksbond

In het rapport wordt gesproken over een ‘sporttak en sportbond overstijgend’ wedstrijdboekje zodat er een betere controle is op medische aspecten (startverboden), tuchtrechtelijke sancties en wedstrijdervaring. De Boksbond heeft al eerder verklaard grote waarde te hechten aan de komst van een dergelijk wedstrijdboekje en zal daar graag aan meerwerken.

Voor de volledige publicatie klik hier.

Broekhuis & Clubbonus

Draag jij DOS Boks- en Conditievereniging graag een warm hart toe? Dan kun je ons steunen! Samen met de Broekhuisgroep zijn we overeengekomen dat zij een clubbonus in onze kas storten wanneer iedereen, die DOS Boks- en Conditievereniging een warm hart toedraagt, bij Broekhuis een auto koopt, laat onderhouden of schade laat herstellen. Dit kan oplopen tot € 150,00 per keer voor DOS Boks- en Conditievereniging.

Broekhuis-flyer 2

Hoe dit werkt en onder welke voorwaarden kun je hier lezen. Doe mee en steun ons, ook voor niet leden.

De Boksschool van Enschede en omstreken