Alle berichten van Webmaster

Nieuwsbrief Nederlandse Boksbond september 2014

In de Nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan inhoudelijke mededelingen over de visie van het bestuur, contributies reglementen en allerlei beleidsvoornemens van de Nederlandse Boksbond. Alle actualiteit over het verloop van toernooien, wedstrijden, uitslagen en allerlei andere zaken zullen dagelijks worden bijgehouden op de website van de boksbond.

IN DEZE EDITIE

  • Wethouder Visser neemt ambitieus stimuleringsplan in ontvangst
  • Wie volgt?
  • Bestuursactiviteiten

Organisatietalent gezocht!
Wie o wie ontfermt zich over de organisatie van het Nederlands kampioenschap voor studenten?
Aanmelden via deze link.

Kandidaten gezocht!
De commissie Wedstrijden en Evenementen (WenE) zoekt kandidaten. Neem contact met ons op.

Voor de volledig versie van de Nieuwsbrief september 2014 klik hier.

Military Loop 2014

Op 12 oktober vindt de jaarlijkse DOS Boks- en Conditievereniging  Military loop weer plaats.

Wil je meedoen en ben je lid van onze vereniging dan kun je je op deze datum om 09:30 uur melden aan de Dirk Paperstraat 5 te Boekelo.

In verband met de Military loop is er zondagmorgen geen training voor de jeugd. military_logo_2014

 

Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering op 14 mei 2014 is de algemene voorwaarde met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap gewijzigd.

Opzegging kan in plaats van per maand nu alleen nog maar 2 x keer jaar plaatsvinden en wel voor 1 juli of 1 januari per kalenderjaar. Dit betekent dat opzegging per maand met de opzegtermijn van 3 maand per direct is komen te vervallen.

Nieuwsbrief Nederlandse Boksbond #3

In de Nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan inhoudelijke mededelingen over de visie van het bestuur, contributies reglementen en allerlei beleidsvoornemens van de Nederlandse Boksbond. Alle actualiteit over het verloop van toernooien, wedstrijden, uitslagen en allerlei andere zaken zullen dagelijks worden bijgehouden op de website van de boksbond.

In deze editie ook speciale aandacht voor het Schoolboksen waarbij Ria Bos een centrale rol vervult namens de Nederlandse Boksbond om binnen dit project een graduatie plan uit te rollen waarin structuur en beleid rondom het schoolboksen centraal staat.

Voor de volledig versie van de Nieuwsbrief #3 klik hier.

Wijziging Incasso Contributie

Vanaf 2014 incasseren wij uw DOS contributie met de Europese variant van de Nederlandse incasso: de Euro-incasso.  De afschrijving op uw rekeningoverzicht ziet er dan anders uit dan u nu gewend bent.
U herkent onze incasso aan de volgende gegevens:

Ons Incassant ID: NL73ZZZ400752540000
Uw machtigingskenmerk: DOS
Omschrijving: Contributie DOS “betreffende maand”

Het bedrag van uw contributie bedraagt afhankelijk van leeftijd respectievelijk € 12,50  € 9,00 of € 5,00 per maand. Wij schrijven dit bedrag op of rond de 28ste van de maand van uw rekening af.

Heeft u vragen over deze incasso? Neem dan contact op met het bestuur.

Nieuwsbrief Nederlandse Boksbond #2

In de Nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan inhoudelijke mededelingen over de visie van het bestuur, contributies reglementen en allerlei beleidsvoornemens van de Nederlandse Boksbond. Alle actualiteit over het verloop van toernooien, wedstrijden, uitslagen en allerlei andere zaken zullen dagelijks worden bijgehouden op de website van de boksbond.

Voor de volledig versie van de Nieuwsbrief #2 klik hier.

Nieuwsbrief Nederlandse Boksbond #1

In de Nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan inhoudelijke mededelingen over de visie van het bestuur, contributies reglementen en allerlei beleidsvoornemens van de Nederlandse Boksbond. Alle actualiteit over het verloop van toernooien, wedstrijden, uitslagen en allerlei andere zaken zullen dagelijks worden bijgehouden op de website van de boksbond.

Voor de volledig versie van de Nieuwsbrief klik hier.