Selmar Wesselink

Bestuurslid DOS Boks- en Conditievereniging vanaf 1 januari 2024

Wie ben je?

Selmar Wesselink, 44 (1979) en samenwonend met Sabine. We hebben twee kinderen, Jente (zeven) en Lasse (vier). Ik kom uit het prachtige Gramsbergen en woon nu, na een mooie studietijd in Groningen, alweer zestien jaar in Enschede. Eerst aan de Floresstraat, nu aan de Steenbeltweg, Roombeek.

Wat doe je?

Samen met mijn compagnon Hans Kets ben ik eigenaar van Doorpak BV. Hier om de hoek, in de Spinnerij hebben we ons kantoor, buren dus van DOS. We hebben een bureau voor het begeleiden van ontwikkeltrajecten voor teams en organisaties. Dat komt vaak neer op houding en (voorbeeld)gedrag van het leidinggevend kader en daar hebben we dan ook een opleiding voor in het leven geroepen: Doorpakken in teamwork | persoonlijke en functionele groei in leidinggeven.

Wat is je drive geweest om je beschikbaar te stellen?

De voornaamste drive betreft het voortbestaan van deze mooie boksvereniging. Ik ben sinds 2020 lid, dus ik ken de historie niet of nauwelijks (alleen van enkele goeie verhalen uit de oude doos), maar heb wel vanaf het begin gemerkt dat dit een passende plek is voor mij. Ik denk dat dat voor velen opgaat. In tegenstelling tot de straatvechtersmentaliteit die je aan diverse boksscholen zou kunnen toekennen, heb ik daar bij DOS niets van gemerkt. Wel gaat het er – terecht – fanatiek aan toe. Heerlijk! Ik vind het mooi dat het ledenbestand divers is en dat het sociaal-maatschappelijke karakter in het DNA van de vereniging lijkt te zitten.

Hoe kun je jouw kennis en kunde inzetten voor onze vereniging?

Ik heb Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie & Sociale Psychologie gestudeerd. Ik denk dat ik mijn kennis en ervaring op dat gebied goed kan inzetten binnen de vereniging. Maar alleen daar waar nodig en wenselijk. Te denken valt aan communicatie (intern en extern), houding en gedrag, hoe wil je met elkaar omgaan. Allemaal thema’s die overal (werk en privé), dus ook bij een vereniging als DOS, een bepalende rol spelen.

Waar zie jij onze vereniging staan over 5 tot 10 jaar, waar wil je aan bouwen?

Ik denk dat het belangrijk is om gezamenlijk uit te (blijven) dragen wat voor vereniging DOS is en waarvoor je er terecht kan. Wat kun je verwachten, maar ook: wat hoef je niet te verwachten. Dat biedt de nodige duidelijkheid voor iedereen en van daaruit kun je samen een heldere koers varen.

Ik zou samen met alle leden en de collega-bestuursleden (oud en nieuw) graag bouwen aan een – voor zover mogelijk – loyaal ledenbestand. Verloop en/of vluchtig lidmaatschap houd je altijd, maar ik denk en hoop dat als je aan de voordeur helder bent, dat je dat aardig steady kan houden. Daarnaast hecht ik persoonlijk veel waarde aan het sociaal-maatschappelijke karakter van DOS.

Als dat op passende wijze te combineren is met het opleiden, trainen/coachen van wedstrijdboksers, dan is dat een perfecte combi. Wel zal je als vereniging, om succesvol te blijven of om ergens in uit te blinken, één van beide het belangrijkst moeten maken en dus ‘durven kiezen’.