100 JAAR VAN HEEKPARK

Stoer eten in het park?
Film in het park?
Sporten in het park?

Dat kan allemaal op 26 mei 2018.

Dit jaar bestaat het van Heekpark 100 jaar en dat wordt gevierd met allerlei sport- en spelactiviteiten. Er is van alles te doen: tennis, golf, frisbee, voetbal, korfbal, boksen, jeu de boules. Maar je kunt ook springen op de springkussens, proefjes doen bij Science on Tour en Pre-U Junior, voetballen bij de sutu muur en kijken bij de roofvogelshow.

DOS Boks- en Conditievereniging zal clinics en demonstraties verzorgen.

Sporten in het park:
12.00 tot 16.00 uur
Je kunt mee doen aan clinics, er zijn diverse
sportactiviteiten en demonstraties.
Kom kijken en doe vooral mee; er is voor jong
en oud van alles te doen.

Legenda 100 jaar van Heekpark

 

BOKSVERENIGING DOS GAAT OOK VOOR VEILIGHEID

Sinds eind 2017 beschikken we over een nieuwe vloer. De oude vloer voldeed niet aan de wensen van onze vereniging.

Hiertoe is besloten om een nieuwe vloer aan te schaffen. Met behulp van onze eigen leden is de vloer gelegd.

De vloer is mogelijk gemaakt door onze sponsor  http://www.zorgeloosimporteren.nl/ Autoimport Advies.

Hartelijk dank namens het bestuur van DOS Boks- en Conditievereniging voor alle inzet en betrokkenheid.

Boksclinics Koopmans Bouw b.v.

Op 17 november jl heeft DOS Boks- en Conditievereniging voor  Koopmans Bouw een boksclinic georganiseerd.

De clinic vond plaats op onze nieuwe trainingslocatie Spinnerij Oosterveld. Maar liefst 28 enthousiaste medewerkers van Koopmans Bouw namen deel en waren vooraf door initiatief nemer Melcher Groenedijk uitvoerig geïnstrueerd en voorzien van de nodige tips en adviezen:

Houd je ogen en oren open en volg de instructies van je trainer. Blijf zoveel mogelijk ontspannen en adem goed in en uit. Nervositeit kost veel energie en heeft invloed op je ademhaling. Ga gewoon lekker aan de slag. Boksen is enorm veelzijdig en vraagt dus veel van je. Je zult de eerste tijd ook redelijk wat spierpijn hebben. Laat je hierdoor niet ontmoedigen! Het zijn de eerste tekenen dat je body zich aan ‘t aanpassen is. Positief dus! Kijk d’r overheen en hou voor ogen dat je op weg bent naar een toekomst met een groter zelfvertrouwen in een gezond, sterk en energiek lichaam. (http://boksen.nl/gun-jezelf-de-tijd-bij-je-eerste-bokstrainingen/).

DOS Boks- en Conditievereniging organiseert op aanvraag Boksclinics voor bedrijven en verenigingen. Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@dos-boksen.nl of via het Contactformulier.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 NOVEMBER 2017

Beste Sporters van D.O.S

Hierbij nodigen wij een ieder uit voor een algemene ledenvergadering op donderdag 30 november om 20.00 uur (locatie: Spinnerij eigen trainingsaccommodatie) 

Zoals bij de opening van onze nieuwe locatie is gemeld willen we als bestuur ons verder professionaliseren.

Bij deze professionalisering past ook een nieuwe koers en structuur (sportief, maatschappelijk en sociaal betrokken).

Het huidige bestuur heeft met elkaar gesproken. Uit deze gesprekken is gebleken dat twee van de vijf bestuursleden haar bestuurszetel vacant stellen.

Chris zal zich voornamelijk blijven bezig houden met de training. Jan heeft aangegeven dat hij onvoldoende tijd ervaart om zijn bestuurswerkzaamheden volwaardig te kunnen invullen.

Er zijn hierdoor twee bestuurszetels vacant.

Het huidige bestuur is vandaar op zoek naar twee nieuwe bestuursleden welke het “gedachtengoed van DOS onderschrijven, zijnde persoonlijk, maatschappelijk betrokken, sportief en sociaal betrokken bij een ieder”.

De kandidaten beschikken bij voorkeur over de volgende competenties:

 1. Heeft ervaring met marketing,  PR, sponsoring en maatschappelijke participatie;
 2. Heeft organisatietalent en weet een ieder te inspireren en te motiveren voor sociaal maatschappelijke initiatieven;
 3. Kan de vereniging vertegenwoordigen in gemeentelijk en/of anderszins maatschappelijke projecten.

Belangstellenden vragen wij voor 23 november 2017 schriftelijk en gemotiveerd te reageren naar Hilbrand (mail: hilria@home.nl). Mocht je geïnteresseerd zijn maar je twijfelt nog? Bel of mail gerust een van de huidige bestuursleden.

Mochten er meer dan twee belangstellenden zijn dan zal het huidige bestuur in gesprek gaan met de belangstellenden om te komen tot een voordracht.

AGENDA
De agendapunten zullen zijn:

 1. Benoeming en voordracht nieuwe bestuursleden
 2. Financiën 2017 met prognose komende jaren (incl investering)
  • Contributie
  • Investeringen
  • Vrienden van DOS
 3. Algemene voorwaarden (bekrachtigen) incl aanmeldprocedure en afmelding (lars) en aansprakelijkheid
 4. Sociaal / maatschappelijke activiteiten in de wijk (inventarisatie diverse wensen en keuzes)
 5. Activiteiten binnen de vereniging (sluiten deze nog aan of vragen deze bijstelling)
 6. Sportief en technisch
  • Trainingstijden
  • Trainingsprogramma’s beschrijven
  • Trainerscapaciteit
 7. Rondvraag

VRIENDEN VAN DOS

Beste leden en relaties (ofwel: vrienden van DOS),

Afgelopen maanden hebben we gezamenlijk hard gewerkt aan onze nieuwe bokstempel. Wij hebben veel steun van vele leden en relaties ontvangen. Zowel in fysieke bijdrage als vanuit financieel oogpunt.

Wij, als bestuur, zijn een ieder erg erkentelijk en het geeft ons de moed en vertrouwen om samen met jullie verder te bouwen aan “onze” boksvereniging DOS. Een vereniging waarbij een ieder vanuit zijn eigen identiteit zijn of haar sportieve mogelijkheden benut.

Tevens zijn we maatschappelijk actief, niet alleen voor onze leden, te denken aan Sinterklaas, Nieuwjaarsborrel, BBQ, maar ook in Enschede. Daarbij werken we samen met meerdere sociaal maatschappelijk gedreven organisaties. Dit is ook de verbinding en kracht van onze samenwerking met de Spinnerij.

Voor al deze sportieve en maatschappelijke activiteiten vragen wij leden om een financieel bijdrage (waarbij wij rekening houden met de financiële draagkracht). Zo zullen we een financieel bijdrage vragen van onze leden voor bijvoorbeeld Sinterklaas viering voor onze jeugdige leden, de nieuwjaarsborrel etc. Maar ook voor de aanschaf en onderhoud van materiaal en onze locatie.

Voor donaties, giften, sponsoring maar ook voor de bijdrage aan sociaal maatschappelijke activiteiten hebben wij een rekening geopend:

Vrienden van DOS
NL 18 RABO 0320741095

Op deze rekening zal vanzelfsprekend ook door het bestuur periodiek een afdracht plaats vinden om samen te investeren in de maatschappelijk en sociale activiteiten.

Wij vertrouwen op een mooie toekomst waarbij we op een menselijke en waardige wijze sportief een bijdrage leveren aan onze eigen vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid.

Namens het bestuur van DOS Boks- en Conditievereniging,

Hilbrand, Ria, Chris, Jan en Benno

START TRAININGEN SEIZOEN 2017 – 2018

Het seizoen 2017 – 2018 begint voor:

 • Volwassenen op maandag 4 september 2017
 • Jeugd op zondag 17 september 2017

De trainingen zullen plaatsvinden op onze nieuwe locatie:

Spinnerij Oosterveld
Richtersbleek -Zandvoort 10
7521 BE Enschede

Tevens  gaan de jeugdtrainingen op zondag opgesplitst worden:

 • Leeftijd 4 t/m 9 jaar van 10:00 tot 11:00 uur
 • Leeftijd van 10 t/m 15 van 11:00 tot 12:00 uur

De Boksschool van Enschede en omstreken