VEILIGE SPORT

Waarom een Vertrouwens Contact Persoon?

De rol van Vertrouwens Contact Persoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen de vereniging een eerste aanspreekpunt te hebben bij vermoeden, melding of klacht over ongewenst gedrag op de vereniging. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht.  Een vertrouwenscontact persoon luistert, is geen hulpverlener, doet zelf geen onderzoek en kiest geen kant naar aanleiding van wat men hoort, maar is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging  om preventieve maatregelen te nemen. VCP'ers hebben zo een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie.

Binnen onze vereniging hebben wij twee VertrouwensContactPersonen aangesteld. Meer informatie over de VCP'ers vind je hier

Heb je de behoefte, of is er aanleiding om contact op te nemen met de VCP'er van DOS Boks- en Conditievereniging dan kan dat via vcp@dos-boksen.nl